Allmänna villkor

Dentatus företagspolicy

Vår policy är att göra allt för att tillgodose våra kunders behov genom att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster. Våra produkter är utformade för att de ska fungera som utlovat om de används på det sätt som rekommenderas i våra tekniska instruktioner och manualer och de är ämnade att användas endast av tandvårdspersonal.

Inköp

Priser

Priserna kan ändras utan föregående meddelande. Innehav av en prislista utgör inte ett erbjudande att sälja. Alla priser anges i den europeiska valutan Euro (€). För försäljning inom EU tillkommer svensk moms (25 %) om inte ett giltigt momsregistreringsnummer uppvisas vid beställning.

Beställning och minimibeställning

Ange kompletta katalognummer vid beställning av produkter. För beställningar under 200 Euro tillkommer en särskild handläggningsavgift på 30 Euro.

 

Villkor

Betalning sker mot dokument om inte annat har avtalats. Förfallna belopp är föremål för ränta enligt gällande EU-regler. Dentatus förbehåller sig även rätten att omförhandla villkoren vid upprepade betalningsförseningar. Levererade produkter förblir Dentatus egendom till dess att full betalning har erhållits.

Frakt/Leverans

Allmänt

Alla försändelser är Ex Works (EXW). Hjälp med att ordna frakt och försäkring kan fås på begäran.

Dokument

Kostnader för handlingar som ska autentiseras och/eller legaliseras genom nationell auktorisation kommer att faktureras separat vid varje försändning.

Krav

Kortfristig fordran måste göras inom 10 dagar från det att varan har tagits emot. Skador på varan måste rapporteras till transportfirman inom 24 timmar. Skadeanmälan måste fyllas i av mottagaren.

Produkter

Produktändringar

Dentatus förbehåller sig rätten att ändra produkter utan föregående meddelande. Kunden får inte ta bort eller ändra Dentatus varumärken och varunamn, symboler eller några märken på Dentatus produkter eller förpackningar eller göra några förändringar i produktens konstruktion eller design.

Garanti

Dentatus erbjuder en garanti för sina produkter mot bristfällig tillverkning och material under normal användning inom tandläkaryrket under en period av två år från inköpsdatumet. Garantianspråk kan endast göras mot uppvisande av inköpsbevis.

Returer och reklamationer

Innan varor returneras för kreditering eller utbyte måste en skriftlig överenskommelse, inklusive ett RMA-nummer (returnummer), erhållas från Dentatus.

Endast standardvaror från aktuell tillverkning och märkning, och senast ett år från ursprungligt leveransdatum, kommer att godkännas för kreditering. Orsak till returen måste anges. Varor som returneras i obruten förpackning med bifogat fakturanumrmer och inköpsdatum kommer att krediteras till det ursprungliga inköpspriset. Returnerad ”öppnad” vara, eller vara som kräver ompaketering kommer att debiteras en avgift på minst 15 % för påfyllning av lagret. Varureturer måste betalas i förskott. Varor som returneras utan föregående skriftligt godkännande kommer att returneras till kunden på kundens bekostnad.

Bruksanvisning (IFU)

Såvida det officiellt begärda språket inte täcks av IFU får leveranser inte ske inom EU förrän en godkänd översättning har utarbetats. Om avvikelser accepteras måste detta avtalas skriftligt.

Översättningen måste överensstämma med det engelska eller svenska originalet och ska godkännas av Dentatus före användning.

Spårbarhet

Dentatus produkter är normalt märkta med LOT-nummer, som gör att produkterna kan spåras i produktionen och till kunderna i händelse av tekniska fel. LOT-numret finns på förpackningen och måste bifogas vid returnering, reklamationer eller händelse/olycka, där produkten sannolikt har skadats. Det krävs att våra distributörer har ett integrerat funktionssystem för att spåra våra produkter till inköpare/slutanvändare/patient, oberoende av turordning i distributionskedjan. Vi önskar att våra distributörer gör det samma gentemot sina distributörer (om relevant).

Rapportering av incidenter och olyckor

Dentatus är anpassat till övervakningssystemet som beskrivs i MEDDEV 2.12-1. Alla funktionsstörningar på våra produkter ska utan dröjsmål rapporteras till Dentatus, men inte senare än 7 kalenderdagar efter vetskap om händelsen. Det är viktigt att vi informeras i detalj om vad som har hänt, vilken produkt/vilka produkter som berörs, om det har inträffat några personskador eller dödsfall, och en kontaktperson som vi kan kontakta.

Dentatus AB, januari 2019

Dentatus

Dentatus FAQ

Kära kund, det här är de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Kontrollera om du kan hitta svar på dina frågor här, tveka annars inte att ta kontakt med någon på ditt lokala distributörskontor, ...

Dentatus nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Dentatus via vårt uppskattade nyhetsbrev.

Dentatus nyhetsbrev publiceras regelbundet under året och om du händelsevis skulle ha missat våra tidigare ny...

Allmänna villkor

Dentatus företagspolicy

Vår policy är att göra allt för att tillgodose våra kunders behov genom att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster. Våra produkter är utformade för att de ska ...

Certifikat

Dentatus är en tillverkare och partner du kan räkna med.

Dentatus är certifierad enligt ISO 13485 (inklusive CMDCAS) samt uppfyller kraven i direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG. Inter...

Pristagare Dentatus-priset

Sveriges bästa tandläkarstudenter får prestigefyllt pris.

 

The Bernard Weissman/Dentatus Student Achievement Award grundades 1989 av Dentatus ägare professor Bernard W...

Dentatus historia

Svensk kvalitet i den globala tandvården.

Dentatus firade sitt 80-årsjubileum 2010. Företaget grundades i Stockholm 1930 för att betjäna den växande skandinaviska dentalmarknaden. I dag är vi mycke...

Om Dentatus

Tillverkare av innovativa dentala produkter
i 90 år.

Dentatus är känd över hela världen som systemdesigner och tillverkare av innovativa högkvalitativa medicinska produkter som används inom d...