ANEW Narrow Body Implants

Minimalt invasiva implantat med skruvretinerad protetik

Det enda implantatet med skruvretinerad restauration för smala kristor och vid begränsade utrymmen.


Fördelarna

 • Speciellt utformad för begränsade utrymmen
 • Skruvretinerad restauration
 • För långvarig eller temporär användning
Dentatus Anew Implant System

Anew-implants

Ett implantat...flera alternativ

Anew Narrow-Body implantatsystem erbjuder både fasta och löstagbara protetiska alternativ för dina mest utmanande behandlingar

ANEW:s smala diameter är idealisk för patienter med otillräcklig kristadimension. Systemet är utformat för att komplettera ditt nuvarande implantatsystem, vid begränsat interdentalt utrymme eller konvergerande rötter.

Det mångsidiga ANEW-systemet inkluderar olika plattformar för skruvretinerad protetik vid singel- eller multipla restaurationer. ANEW inkluderar även plattformar för tillfälliga restaurationer vilket minskar patienternas obehagskänsla genom hela implantatbehandlingen. Tekniken tillåter enkel borttagning och fastsättning av protetiken.

Med den nya Elypse-plattformen kan ANEW även användas till avtagbara proteser med den beprövade ATLAS® Denture Comfort-teknologin.

Bild till höger; Anew-restauration med skruvhätta, enkelt avtagbar, förhindrar distorsion och motverkar utmattning av titanskruven.

anew-ill-overview

Singeltandsersättning

Dentatus Anew Single tooth prosthetics

Flertandsrestauration

Dentatus Anew multi-unit restoration

Elypse för avtagbar tandprotes

Dentatus Anew Elypse

Anew-implantat - ett annorlunda implantat för olika utmaningar

Anew är ett narrow-body-implantat för direktbelastning och för långtidsanvändning. Det är utformat för att komplettera ditt nuvarande implantatsystem och ge dig fler behandlingsalternativ för dina patienter.

 • Singeltandsprotetik – särskilt i smala interdentala utrymmen
 • Flertandsrestaurationer
 • Tillfälliga restaurationer
 • Avtagbara proteser
 • Skruvretinerade restaurationer
 • Ett implantat … flera alternativ

Anew är det enda implantatet för skruvretinerad restauration vid smala kristor och begränsade utrymmen. Utformat för användning i trånga interdentala utrymmen gör det möjligt att med Anew övervaka och enkelt anpassa implantatet till en permanent rekonstruktion.

Anew skyddar även transplantationsområden, bibehåller mjukvävnadernas anatomi och försäkrar att implantatet står i den idealiska estetiska positionen.

Egenskaper

 • Narrow-body 1.8, 2.2 och 2.4 mm i diameter
 • Implantat i titanlegering i ett stycke (Ti6Al4V)
 • Protetikkomponenter för restauration i behandlingsstolen
 • Fyrkantig plattform förhindrar rotation av kronan
 • Ytbehandlad gänga främjar osseointegration
 • Avsmalnande implantatdesign förbättrar initial stabilitet
 • Skonsam kontakt mellan plattform och mjukvävnad
 • Mjukvävnadskontur
 • Direkt stöd vid defekta restaurationer
 • Akuta reparationer och brostabilisering
 • Förbättrad estetik och funktion under inläkningsperiod

 

Behandling: Anew singelimplantat för trånga utrymmen

Anew-single-tooth-implants

Behandling: stabilisering och reparation av defekt bro

Dentatus Anew Multi unit

Anew Elypse-plattform för avtagbara proteser

Elypse – en unik crossover-produkt för avtagbara täckprotetik på ANEW-implantat.

Elypse-plattformen gör det möjligt att även använda ANEW-implantat för retention av täckproteser. Plattformen kan enkelt tas bort från ANEW-implantatet och en fast protes kan göras i ett senare skede. Detta kan av ekonomiska skäl vara önskvärt när läkningstiden väntas bli lång efter omfattande kirurgi eller liknande.

Elypse-plattformen är gängad på ANEW-implantatet och säkrad med semi-permanent cement. Protesen framställs därefter och Tuf-Link II mjukblivande siliconmaterial används för att hålla protesen på plats utan o-ringar eller adhesiv. Tuf-Link II-materialet hålls på plats tack vare ett förberett underskär i tandprotesen. Detta kan enkelt göras av tandläkaren vid behandlingsstolen.

Elypse-plattformarna visar på ANEW- och Atlas-implantatsystemens mångsidighet. Tack vare att ANEW-implantaten lämpar sig för användning i begränsade utrymmen, kan tandläkaren när som helst välja mellan en fast eller löstagbar lösning.

Dentatus Anew elypse

Anew titanlegerade, steriliserade implantat är gjorda av titanlegeringen Ti6Al4V och är godkända för långvarig användning. De måste behandlas enligt föreskrivna säkerhetsstandarder och godkända kirurgiska protokoll när de placeras direkt genom vävnaden eller kombineras med kirurgiska lambåer.

Implantatstödda restaurationer kan behållas under den tid som är beslutad av tandvårdpersonalen.

Protokollet är utvecklat i samarbete med avdelningen för dental implantologi på New York University College of Dentistry.

FDA-godkända för långtidsanvändning eller under tid beslutad av vårdgivare.

Media

Länkar och nedladdningar

Relaterade produkter