Luscent Anchors

Stift av glasfiberkomposit

För stark estetisk förankring av dentala sammanhängande restaureringar. Behandling i ett steg för samtidig härdning av adhesiv och kompositer i rotkanalerna skapar en pelare med monoblockstyrka.


Fördelarna

  • Original fiberstift från Dentatus
  • Utmärkt estetik
  • Behandling i ett steg
  • Skapar stöd för pelaren
Dentatus-Luscent-Anchors-all

Dentatus Luscent-stift

One-stop-behandlingen är effektiv för härdning av komposit i rokanalerna eftersom den ger förankring och hög estetik i samma steg

  • Leder polymeriserande ljus ner i kanalerna
  • Möjliggör tillverkning av pelare i ett steg
  • Reflekterar omgivande naturliga nyanser för estetiska restaureringar
  • Radiolucent
  • Finns i 6 diametrar för att passa allt från mycket smala till mycket stora kanaler

Luscent-stift av glasfiberkomposit uppfyller tandläkarbranschens krav på mycket starka, icke-metalliska stift som stämmer överens med adhesiv praxis och procedurer. Stiften kan placeras i stora och små kanaler med konventionella adhesiva tekniker och material för att stödja pelare och estetiska restaureringar.

Radiolucenta stift, homogent fastsatta i kanalen och pelaren, överför tandfärgen utan att vara synliga under de mest ogynnsamma ljusförhållanden. De medför även en sund gingival anslutning för pelaren och tillåter en naturlig färg genom mjuka och hårda vävnader som omger tänderna.

Luscent-stiftet

Röntgenbild av tre olika diametrar på ljusöverförande Luscent-stift. (Höger)

Återställer endodontiskt försvagade tänder med fiberförstärkta ljusledande stift

En av de mest utmanande aspekterna av reparativ tandvård är utan tvekan den estetiska restaureringen av den endodontiskt behandlade tanden. Idag ligger fokus på det estetiska resultatet tillsammans med materialegenskaper och funktion. Tidigare har fokus för forskningen i hög grad varit baserat på själva stiftet för att hitta den bästa metoden för klinisk framgång. På senare tid pekar man istället på bristfälligt fokus på vad gäller komplexiteten i stiftets funktion tillsammans med material och den kliniska funktionen.

Beroende på tandens flexibilitet bör den ultimata restaurationen i sin helhet skapa en integrerad och förseglad enhet som inte ger efter, böjs eller flexar. Extrema krafter ska tas upp av av parodontiet  och de interna strukturerna i roten ska förstärkas för att motstå frakturer.

Radiograph of three different diameters of the light-transmitting Luscent Anchors.

Luscent-stiften uppfyller alla kriterier

Luscent-stiftet är ett svar på de hittillsvarande tekniska kompromisserna. Stiftets translusens är enkelt att utnyttja och ger betydande fördelar i fråga om radiolusens och retention samt med enastående estetik. Endodontisk behandling har negativa konsekvenser på tandens styrka. Luscent-stift kombinerar starka glasfiberstavar inkapslade i en kompositmatris som leder ljus i kanalen. En fördel med det translucenta stiftet är att det kan användas med dualhärdande komposit och bindningstekniker som tillåter tillräcklig tid för exakt placering av stiftet, samt för en fullständig härdning med komposit inuti kanalen. Luscent-stiftet, som binder samman pelare och kronkomplexet, ger hållbart stöd med naturlig färgåterspegling för estetiska restaureringar.

Estetik: Dentatus Luscent-stift leder ljus i kanalerna och polymeriserar adhesiv och kompositer. Luscent-stift, med modernt adhesivt material, övervinner nackdelarna med metallstiftprodukter främst i de mycket estetiskt synliga zonerna. De skapar den perfekta färgåterspeglingen för kronor och den omgivande gingivala vävnaden som inte uppnås med konventionella tekniker och procedurer.

Vidhäftning: Luscent-stift består av längsgående glasfiberstavar i en stark kompositmatris med en elasticitetsmodul anpassad till dentinområdet. De ger den styrka som behövs för att stödja restaurationen. Pelaren skapar den perfekta starka grunden för estetiska restaurationer.

Teknisk information: Luscent-stift ger mycket hög vidhäftning till kompositmaterial.

Storlekar:

LUC-sizes

Översikt av klinisk behandling

Luc-Pictogram

Länkar och nedladdningar

Relaterade produkter

Dentatus Surtex

Dentatus Classic Surtex Posts

Högkvalitativa rotkanalstift med beprövad pålitlighet

Original Dentatus Classic Surtex® Posts har blivit en global standard för rotstift och erbjuder tandläkare en pålitlig och enkel lösning för stiftförankrad pelaruppbyggnad. Våra högkvalitativa, prefabricerade stift är pålitliga och ekon...

Dentatus TwinLuscent Anchors-all

Twin Luscent-stift

Dentalstift av glasfiberkomposit i innovativ design

Twin Luscent-stiftet är baserat på Luscent-stiftet. Formgivningen skapar optimal retention, midjan förhindrar axiell rörelse av stiftet och den längsgående skåran motverkar rotation.

Dentatus Luminex Post

Luminex stiftsystem

För restauration av tunnväggiga rötter

Luminex®-stiftet tillåter polymeriseringsljus att passera genom ljushärdande kompositer i försvagade rotstrukturer för att stärka roten och lämna ett perfekt anpassat utrymme för placering av prefabricerade eller gjutna pelare.

Dentatus Reamers

Dentatus rymmare

Skapa den perfekta förutsättningen

Dentatus rymmare är utformade för att skapa en perfekt matchning mellan dentala rotkanaler och formerna och storlekarna på motsvarande stift. Tillverkade i Sverige av kirurgiskt högkvalitativt stål för högkvalitativ prestanda.