Maaxloc

En revolutionerande hjälp vid utredning av mandibulär obalans som identifierar och kompenserar för individuella höjdskillnader mellan den högra och vänstra sidan av käken. Ovärderlig vid undersökning och diagnos av smärta orsakad av obalanserade käkpositioner.

Följ Prof. Odont. Dr. Tore L. Hanssons blog


Fördelarna

  • Viktigt verktyg för identifiering av kondylär/mandibulär asymmetri
  • Hjälper dig att identifiera och lindra orsakerna till TMJ-smärta
  • Förbättrar ocklusal analys före ortodontisk behandling
Dentatus Maaxloc

Maaxloc - Positionerare mandibulär axel

Maaxloc är ett grundläggande verktyg när en kondylär/mandibulär assymetri har identifierats. På nolltid kommer du att spara tid samt minska patientens smärta. När du framgångsrikt fastställer den korrekta mandibulära positionen på ett snabbt och enkelt sätt, kommer både du och patienten att bli nöjda.

Registreringsindex från Maaxloc används vid kraniomandibulära eller temporomandibulära sjukdomar, samt i protetiska eller ortodontiska analyser. Att fastställa den korrekta mandibulära positionen är av yttersta vikt och kommer att hjälpa dig att undvika oönskade ocklusala egenskaper. Detta omfattar att uppnå korrekt lutning hos implantat och att förbättra ocklusal analys innan ortodontisk behandling påbörjas.

  • Symmetri i ocklusala kontakter mellan käkarna minskar risken för att inte tillhandahålla bilateral belastning på tuggsystemet.
  • Mindre tid spenderas för justeringar och omgörningar orsakade av frakturer av protetik, inklusive suprastrukturer på inläkta implantat.
  • Kortare behandlingsgång vid återkommande registreringar av mandibulära positioner.
  • En stabil ocklusion kompenserar en morfologisk asymmetri, förbättrar den allmänna anpassningen av vävnader och är särskilt fördelaktig för tandlösa patienter som bär avtagbara proteser då patienten erhåller stabilare proteser.
  • Sist men inte minst, när den individuellt korrekta mandibulära positionen har hittats, kommer patienten direkt att känna igen sitt naturliga sätt att uppnå oral stabilitet.

Länkar och nedladdningar

Relaterade produkter