MTI Transitional Implants

Dentatus MTI Monorail är det ursprungliga temporära implantet som ger patienterna funktionella och estetiska provisoriska tänder under långvarig implantatterapi.

(Only sold outside of EU, Säljs endast utanför EU)


Fördelarna

 • Det ursprungliga temporära implantatet
 • Provisorisk lösning under läkningsprocessen av traditionella tandimplantat
 • Förenande stabiliseringselement vid multipla implantatkonstruktioner
Dentatus MTI Implant System

Mti-implantat1

MTI narrow-body-implantat - oumbärlig för att utöka dina implantattjänster

Behandlingen genomförs under ett besök och är en oumbärlig tillgång vid bentransplantationer och s.k. ridge augmentation, och kan utgöra ett övergångsstöd för tillfälliga fasta restaureringar.

 • Lätt att placera
 • Komponenterna löser svårigheter med att binda samman implantat
 • Snabba att konstruera
 • Stabilisering av större konstruktioner

Behandling: fast bro stöttad med 8 MTI-implantat

Kliniska behandlingar: Nitzan Bichacho, D.M.D, Cobi J. Landsberg, D.M.D, Tel Aviv, Israel

Dentatus MTI-immediate-fixed-bridge

DENTATUS MTI Monorails formgivning utökar indikationerna för implantatbehandling i den allmänna praktiken.

MTI-implantat ensamt eller i kombination används för små eller stora fasta konstruktioner, ger patienter tänder vid första besöket.

De enkla komponenterna löser svårigheterna med att binda samman olika höga och ojämna implantat. Enklare att placera och går snabbare att producera. De externt placerade titanbågarna skapar ett stabilt stöd till de provisoriska MTI – Monorail-implantaten.

MTI Monorail i tre steg

A. Placera hättorna på implantaten

B. Komplettera med titanbågar

C. Fäst konstruktionen med komposit

MTI Monorail

En mjukrebaserad protes, avlastad för att passa en lågprofilerad cementerad splint, hålls på plats genom friktion och är lätt att justera.

 • Sammanbindande splint som uppfyller det protetiska kriteriet.
 • Den lågprofilerade, släta splinten är fastcementerad på plats.
 • En preparerad protes fylld med silikonmaterial, håller protesen stadigt på plats.
 • Medger skonsam retention som kan förnyas vid behov.

Länkar och nedladdningar

Relaterade produkter