Implantat

Dentatus specialiserade implantatsystem vidgar vyerna för vad som kan göras inom dental implantologi. De smala implantaten och det innovativa sortimentet av protetiska komponenter kan användas i begränsade utrymmen, där normal implantatterapi inte kan användas.

Implantatsystemen Atlas och Anew som introducerades 2004 är formgivna och anpassade för långtidsanvändning på patienter med trånga utrymmen.

Under tidigt 1990-tal introducerade Dentatus MTI, det första implantatsystemet for trånga utrymmen vid temporära restaurationer. MTI-systemet erbjuder fasta provisorier för att bibehålla normal funktion och utseende hos patienten under tiden för en längre pågående implantatterapi.

Atlas implants

ATLAS för protesretention

Håll på plats, stabilisera och öka komforten hos underkäksproteser utan hättor, o-ringar eller adhesiv.

Dentatus Anew Implant System

ANEW Narrow Body Implants

Minimalt invasiva implantat med skruvretinerad protetik

Det enda implantatet med skruvretinerad restauration för smala kristor och vid begränsade utrymmen.

Dentatus MTI Implant System

MTI Transitional Implants

Dentatus MTI Monorail är det ursprungliga temporära implantet som ger patienterna funktionella och estetiska provisoriska tänder under långvarig implantatterapi.

(Only sold outside of EU, Säljs endast utanför EU)

Dentatus CePo Profile Drills

CePo Osteotomiborr

De exklusiva CePo osteotomiborrarna rekommenderas vid placering av Dentatus implantat, och för att initiera osteotomier av alla storlekar och typer av tandimplantat.