Luminex stiftsystem

För restauration av tunnväggiga rötter

Luminex®-stiftet tillåter polymeriseringsljus att passera genom ljushärdande kompositer i försvagade rotstrukturer för att stärka roten och lämna ett perfekt anpassat utrymme för placering av prefabricerade eller gjutna pelare.


Fördelarna

  • Ljusledande
  • Förstärker försvagade rötter
  • Skapar en standardiserad rotkanal
  • Enkel behandling under ett enda besök
Dentatus Luminex Post

Luminex ljusledande stiftteknologi

En användarvänlig lösning för förstärkning av tunnväggiga rötter med adhesiva material under en enda behandling.

Ömtåliga, tunnväggiga tänder är ofta mycket svåra att restaurera: gjutna pelare eller extraktioner har hittills varit det enda alternativet. Nu finns det dock en lösning som åtgärdar problemet under en enda behandling.

De genomskinliga ljusledande stiften polymeriserar ljushärdade kompositer i hela rotkanalen. Efter härdning tas Luminex-stiftet bort och lämnar en färdig kanal för valfria Dentatus-stift.

Förstärkt rotstyrka: Ljushärdade kompositer förstärker rotstrukturen invändigt genom att ge maximal styrka och retention.

Förbättrad kontroll: Ljushärdade kompositer är lätta att kontrollera, mer anpassningsbara och säkrare än självhärdade kompositer som kan polymerisera för tidigt.

Centrerad kanalposition: Luminex stiftteknik centrerar kanalen och formar den i önskad storlek för motsvarande Dentatus-stift.

Överlägsen estetik: Ljushärdad komposit i kanalen utgör ett tandfärgat underlag för moderna rekonstruktioner.

Teknikens mångsidighet: Släta och räfflade Luminex-stift kan användas för både avtryck och för urbränning vid direkt eller indirekt tillverkning av pelare.

Komplett sortimentsförpackning: Ett urval av Luminex-stift och metallstift i olika storlekar tillsammans med motsvarande rymmare levereras i en påfyllningsbar och lättanvänd behållare.

Det synliga botemedlet för försvagade rötter

Tidigare ömtåliga, tunnväggiga och vida rotkanaler har visat sig vara svåra att restaurera på grund av sprickbildning och dålig retention av stiften. Ofta har extraktion varit det enda alternativet. I dag finns det en lättanvänd och effektiv lösning på detta problem.

Med de ljusledande Luminex-stiften krävs endast en behandling i tandläkarstolen och möjliggör polymerisationen av etsade, bondade och ljushärdade kompositer i rotkanalen tillsammans med motsvarande utbud av retinerande stift.

luminex-clin

Problem

(vänster bild) Den stora skadan på den koronala delen på den vänstra centrala framtanden i överkäken är orsakad av omfattande karies på en tidigare traumatiserad, omogen framtand.

Lösning

(mellersta bilden) Ljus leds ner i rotkanalen genom ljusledande stift för att polymerisera den intraradikulära kompositen.

(höger bild) En matchande stiftkanal skapas tillsammans med en kompositförstärkning av den skadade roten.

(bild nedan) Ett prefabricerat matchande metallstift cementeras i den rekonstruerade stiftkanalen.

luminex-final

Översikt av den kliniska behandlingen

Dentatus luminex-ifu

 

Preparation av rotkanalen
Preparera rotkanalen till önskad vidd och djup med lämplig Dentatus Standard Classic eller Helix Classic rymmare som motsvarar det tänkta Luminex-stiftet.

Kontrollera centrering och djup
Placera det släta Luminex-stiftet i den preparerade kanalen och använd en stoppring för att kontrollera djupet. Avlägsna Luminex-stiftet. Etsa och bonda rotkanalen enligt tillverkarens instruktion för bondingmaterialet.

Polymerisering
Använd ett lättflytande ljushärdande kompositmaterial i kanalen. Placera Luminex-stiftet i kanalens botten. Avlägsna överflödigt material från den koronala delen och ljushärda faciolingualt genom stiftet enligt komposittillverkarens instruktioner.

Den återställda rotkanalen
Ta bort Luminex-stiftet genom att först vrida och sedan dra upp stiftet. Innan cementering av det slutliga stiftet kan utökad retention och antirotationsegenskaper erhållas i kanalen genom användande av Probos II eller liknande instrument.

Slutgiltig restauration
Välj en lämplig längd på rotkanalstiftet som korrelerar med diametern på det Luminex-stift som har använts vid preparationen. Verifiera dimensionerna via mätfunktionen i askens lock. Ha på cement eller bondingmaterial på stiftet. Använd hylsnyckeln för passiv placering av rotstiftet i kanalen. Efter att cementet/bonding-materialet har härdat kan kryssnyckeln användas för att forma metallstiftets huvud enligt önskad vinkel för kronan. För eventuellt framtida avlägsnande av det prefabricerade metallstiftet ur fosfatcement kan kryssnyckeln användas. (De urbränningsbara Luminex-stiften med räfflad yta är lämpliga att använda som mall för gjutna stift som passar passivt i den rekonstruerade kanalen).

Länkar och nedladdningar

Relaterade produkter

Dentatus Surtex

Dentatus Classic Surtex Posts

Högkvalitativa rotkanalstift med beprövad pålitlighet

Original Dentatus Classic Surtex® Posts har blivit en global standard för rotstift och erbjuder tandläkare en pålitlig och enkel lösning för stiftförankrad pelaruppbyggnad. Våra högkvalitativa, prefabricerade stift är pålitliga och ekon...

Dentatus-Luscent-Anchors-all

Luscent Anchors

Stift av glasfiberkomposit

För stark estetisk förankring av dentala sammanhängande restaureringar. Behandling i ett steg för samtidig härdning av adhesiv och kompositer i rotkanalerna skapar en pelare med monoblockstyrka.

Dentatus TwinLuscent Anchors-all

Twin Luscent-stift

Dentalstift av glasfiberkomposit i innovativ design

Twin Luscent-stiftet är baserat på Luscent-stiftet. Formgivningen skapar optimal retention, midjan förhindrar axiell rörelse av stiftet och den längsgående skåran motverkar rotation.

Dentatus Reamers

Dentatus rymmare

Skapa den perfekta förutsättningen

Dentatus rymmare är utformade för att skapa en perfekt matchning mellan dentala rotkanaler och formerna och storlekarna på motsvarande stift. Tillverkade i Sverige av kirurgiskt högkvalitativt stål för högkvalitativ prestanda.